A) Bendrovės privačių teismo ekspertų ir specialistų-ekspertų teikiamų paslaugų rūšys:
1.Projektavimo dokumentų tyrimas.
2.Teritorijų planavimo dokumentų tyrimas.
3.Dokumentų, susijusių su leidimo/neleidimo  rengti projektą bei sąlygų projektavimui išdavimu,
 tyrimas.

4.Dokumentų, susijusių su statybos leidimo išdavimu/neišdavimu, tyrimas.
5.Dokumentų, susijusių su leidimo/neleidimo rengti teritorijų planavimo dokumentus bei
 planavimo sąlygų sąvado išdavimu, tyrimas.

6.Dokumentų, susijusių su  teritorijų planavimo dokumentų derinimu ir tvirtinimu, tyrimas.
7.Dokumentų, susijusių su statyba ir teritorijų planavimu, atitikimo galiojantiems teisės aktams
tyrimas.

8.Juridinio pagrindo  nustatyti apribojimus žemės sklypuose  tyrimas.
9.Žemės sklypų bei statybos objektų vertinimas galiojančių statybos ir teritorijų planavimo teisės
aktų ir statybos normų reikalavimų prasme.
10.Žemės sklypų bei statybos objektų vertinimas galiojančių  teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių prasme.

B) Paslaugos atliekamos:
Teismo ar teisėjo pavedimu:  teismo ekspertizė pagal  A) 1-8 punktus.
Suinteresuotų asmenų pageidavimu sutartiniais pagrindais: ekspertinis vertinimas, konsultavimas,
pagalba rengiant dokumentus pagal A) 1-9 punktus.

C) Kaina sutartinė
Visos vaizdinės ir informacijos autorių teisės saugomosomos.