Bendrovė - privačių teismo ekspertų įsteigtas juridinis asmuo.
Steigėjas - privatus asmuo, turintis teismo eksperto kvalifikaciją, įrašytas į  Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.
Privačių Teismo ekspertų veiklai taikomos Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo nuostatos.
Privatūs teismo ekspertai atlieka teismo ekspertizę teismo ar teisėjo pavedimu.
Proceso šalis sutartiniais pagrindais gali kviestis privatų teismo ekspertą konsultantu.

Sutartiniais pagrindais bendrovės  privatūs teismo ekspertai statybos ir teritorijų planavimo srityje atlieka tyrimus, konsultacijas ir ekspertizes dėka išsilavinimo ir profesinėje veikloje  įgytų išsamių specialiųjų žinių.

Bendrovė sutartiniais pagrindais bendradarbiauja su specialistais, turinčiais eksperto kvalifikaciją architektūros, inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo, teritorijų planavimo, žemėtvarkos ir kitose su šiomis veiklomis susietose srityse.

Visos vaizdinės ir informacijos autorių teisės saugomos